De meest gestelde vragen over huren

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen over de voorwaarden om te huren en de inkomenseisen. Over hoe jij je moet inschrijven en welke documenten je moet aanleveren. Maar bijvoorbeeld ook over hoe de woningen worden toegewezen en wanneer je een waarborgsom moet betalen.

Coronavirus maatregelen

Het Coronavirus: wat betekent dat voor jou?

Het coronavirus raakt ons allemaal. We kunnen ons voorstellen dat dit onzekere tijden zijn voor jou en veel vragen kan oproepen. Hoe zal het gaan vanaf het moment dat jij je contract hebt getekend? Zijn de verhuisbedrijven operationeel op het moment dat je wilt verhuizen? En hoe zit het met de bouwmarkten en de woonwinkels?
Of dat je je zorgen maakt of je woning sowieso opgeleverd kan worden. “Ligt de bouw straks ook stil en wat betekent dat dan voor de oplevering?” of “Wordt mijn woning überhaupt wel opgeleverd?”.

Maar ook: “Worden er nog inmeetdagen georganiseerd?” of “Kan ik de woningenbezichtigen?”

Samen met onze verhuurmakelaars zullen we proberen om jouw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Tevens zullen we je, vanaf het moment dat het contract is getekend, met grotere regelmaat op de hoogte houden van de verwachte opleverdatum en genomen voorzorgsmaatregelen. En heb je vragen? Stel deze dan gerust aan jouw verhuurmakelaar.

De meest gestelde vragen zullen we opnemen op deze site onder het kopje FAQ.

Team Wonen bijBouwinvest 


Wat zijn de voordelen van wonen in een huurwoning?

Huren is....Vrijheid

Je zit nergens aan vast. Je hebt een huurovereenkomst van maximaal 1 jaar. Daarna is de opzegtermijn slechts 1 maand. Besluit je ineens een wereldreis te maken? Dan kun je binnen een maand vertrekken.

Huren is....Gemakkelijk

Je hebt geen uitgaven aan (groot) onderhoud. Het dak? De gevel? Kapotte verwarming? Wie huurt, heeft daar geen omkijken naar. Alles wordt voor je geregeld. En heb je vragen of klachten? Dan neem je gewoon contact op met de vastgoedmanager. Gemakt dient de mens, ten slotte.

Huren is....Simpel

Je betaalt maandelijks een vaste prijs waarvoor je in ruil mag wonen! Geen moeilijke financiële overeenkomsten met de bank, geen verplichtingen, weinig administratie. Je weet waar je aan toe bent. Heerlijk toch?
En de verhuurder neemt het risico van waardeontwikkeling of -daling, de financiering en het renterisico voor haar rekening.

Ben je starter? Huren geeft je vrijheid.

Je hoeft niet bang te zijn dat je je woning niet kunt verkopen omdat de markt wat slechter is. En je kunt makkelijker verhuizen als je een nieuwe baan krijgt of wanneer je toch niet zo enthousiast bent over de omgeving. Ook als je nu geen hypotheek kunt krijgen, is huren een goede optie.

Heb je een koopwoning en je wil je zorgelozer gaan wonen?

Dan is huren een prima alternatief. Je kunt het vermogen dat is vrijgekomen uit verkoop besteden aan andere nuttige en – vooral – aangename zaken. Hiermee biedt huren woongemak en tegelijkertijd zorgeloos wonen met een vast uitgavenpatroon.  

Inkomen, toetsing en toewijzing

Wat zijn jullie voorwaarden om te huren?

Om in aanmerking te komen voor een woning toetsen wij jouw inkomen en stellen daarbij de volgende eisen aan het  minimaal bruto jaarinkomen (verminderd met eventuele betalingsverplichtingen zoals alimentatie, hypotheken en persoonlijke leningen):

a)  1 inkomen

•    Je bruto-jaarinkomen moet minimaal € 38.035 zijn (is gelijk aan het inkomensplafond voor sociale huurwoningen) bij een huurprijs tussen de € 737,14 (prijspeil 2020) en € 885.  
•    Je bruto-jaarinkomen moet minimaal 43 tot maximaal 45 x de kale maandhuur zijn, bij een huurprijs tussen de € 886 en  € 1.599. Omgerekend is deze berekening van toepassing als je bruto-jaarinkomen tussen € 38.098 en € 72.000 ligt. Voor een specifieke berekening kun je gebruik maken van onze huurcalculator.
•    Je bruto-jaarinkomen moet 45x de kale maandhuur zijn, bij een huurprijs die hoger ligt dan € 1.600. Omgerekend is deze berekening van toepassing wanneer jouw bruto-jaarinkomen € 72.000 of hoger is.

b)  2 inkomens

Bij 2 inkomens worden de bruto-jaarinkomens van beide partners bij elkaar opgeteld om het gezamenlijk rekeninkomen te bepalen. Vervolgens wordt er getoetst aan de hand van de onderlinge verhouding tussen de beide partnerinkomens binnen dit gezamenlijk rekeninkomen.

•    Jullie mogen beide inkomens voor 100% meetellen, mits één van jullie minimaal 70% van jullie totale gezamenlijk rekeninkomen verdient. De verhouding is dan 70/30 of hoger (bijvoorbeeld 80/20).

VOORBEELD: Als jullie samen € 70.000 verdienen, dan moet tenminste één van jullie in elk geval € 70.000 x 70% =  € 49.000 verdienen.

•    Is de verhouding lager dan 70/30 (bijvoorbeeld 60/40) dan wordt het hoogste partnerinkomen gedeeld door 70%. De uitkomst van die berekening geldt vervolgens als gezamenlijk rekeninkomen Het laagste inkomen wordt in dit geval dus niet meegeteld.

VOORBEELD: Jullie verdienen samen € 70.000, waarbij de één € 42.000 verdient en de ander EUR 28.000. Dan delen we het hoogste inkomen door 70%. Het gezamenlijk rekeninkomen wordt dan € 60.000 (in plaats van € 70.000).

Met dit gezamenlijk rekeninkomen wordt berekend hoeveel jullie maximaal kunnen huren. 

c) Eigen vermogen

Voldoe je net niet aan de inkomenseisen, maar heb je een eigen vermogen?
10% van het eigen vermogen kan worden opgeteld bij het  jaarinkomen.
Voor een exacte berekening van het maximaal mogelijke huurbedrag per maand verwijzen wij je naar de  huurcalculator.

d) ZZP-er of met pensioen

Ben je ZZP-er of bent u gepensioneerd? Dan gelden er andere regels. Ga naar de  huurcalculator voor meer informatie en berekening. 

* Voor sommige nieuwbouwprojecten werken we nog met een oudere inkomensnorm. Op de projectwebsite kun je in de FAQ terugvinden welke inkomensnorm we toepassen, onder het kopje ‘Wat zijn de voorwaarden om te huren’.

Hoe bereken ik mijn bruto-jaarinkomen?

In loondienst
Vakantiegeld, vaste bonus en een vaste 13e maand worden meegerekend bij het bepalen van het bruto-jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en/ of vergoeding voor een lease-auto worden niet meegenomen in de inkomenstoetsing.

Met pensioen
Het totale jaarinkomen van AOW en pensioen(en). (De meest recente jaaropgaven bij elkaar opgeteld.)

Eigen vermogen:
Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien niet (volledig) wordt voldaan aan de inkomenseis op basis van inkomen uit loondienst. Deel het totale eigen vermogen door 10 en tel het bedrag op bij het bruto jaarinkomen.

Zelfstandig ondernemer
Het bruto-jaarinkomen wordt gelijk gesteld aan het 3-jaars gemiddelde van je netto bedrijfsresultaat op jaarbasis. Deel dit bedrag door 12 en vul het in onder bruto-maandinkomen. Let op: daarnaast vragen wij om een aanvullende zekerheidsstelling van 3 maal de kale maandhuur 

Let op:
heb je vaste financiële verplichtingen zoals aflossingen op hypotheek, leningen of alimentatie? Deze worden meegenomen in de inkomensberekening.

Voor een exacte berekening van het maximaal mogelijke huurbedrag per maand verwijzen wij je naar de huurcalculator.

Hoe worden de woningen toegewezen?

De woningen worden toegewezen aan de best passende kandidaat. Dit doen we aan de hand van onze inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van het dossier en finale credit-check.

(Digitaal) inschrijven: hoe, waarom en voorwaarden

Hoe kan ik me inschrijven voor een woning bij jullie?

Stap 1: Schrijf je in via het inschrijfformulier van betreffende projectwebsite. Geef daarbij ook je woningvoorkeuren op (deze kun je later eventueel altijd nog aanpassen).


Stap 2:
Je ontvangt een e-mail waarmee je een wachtwoord aan kunt maken. Vervolgens kun je inloggen in jouw digitale woondossier (het iDD). Goed om te weten: je e-mailadres is je gebruikersnaam, het wachtwoord heb je zojuist zelf aangemaakt. Duurt dit langer dan 15 minuten, controleer dan even je SPAM box.


Stap 3:
Vul jouw persoonlijke en financiële gegevens aan in jouw persoonlijke iDD onder het kopje ‘Mijn gegevens’. De gegevens uit het inschrijfformulier zijn al automatisch ingevuld. Dat scheelt dus weer werk. Alleen de lege velden moet je nog invullen. Heb je aangegeven dat je samen met een partner huurt? Vul dan ook de gegevens onder het kopje ‘Gegevens partner’ in.


Stap 4:
Voeg de gevraagde financiële en persoonlijke documenten toe in het iDD onder het kopje ‘Mijn documenten’. Als je alle documenten hebt geüpload, kun je klikken op ‘Documenten compleet’. Heb je aangegeven dat je samen met je partner huurt? Dan moet je ook de verplichte documenten onder het kopje ‘Documenten partner’ uploaden.


Stap 5:
Gaat je voorkeur bij nader inzien toch naar een andere type woning? Dan kun je deze wijzigen, met de knop ‘Woningvoorkeuren wijzigen’.


Stap 6:
Wanneer je dossier compleet is en de inschrijfperiode is gesloten (tenzij er geen einddatum is opgegeven voor de inschrijfperiode)  gaan we voor je aan de slag. We kijken of we jou de woning kunnen toewijzen. Dit doen we aan de hand van de door ons gestelde inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid en volledigheid van het dossier. Vervolgens wijzen we je de woning voorlopig toe. Dit laten we je weten via een e-mail.

Je krijgt de mogelijkheid de woning te accepteren of af te wijzen. Als je de woning accepteert, gaat het verhuurteam jouw dossier beoordelen en een credit-check uitvoeren. Met deze check bekijken we je financiële status en meten hiermee de zekerheid dat jij je huur kunt betalen. Want de gevolgen van het niet meer kunnen betalen van de huur zijn groot.

Stap 7: Is je dossier akkoord? Dan maken we je huurcontract digitaal op en sturen we deze per e-mail naar je toe. Je kunt deze vervolgens ook digitaal ondertekenen. Mocht je hier niet uitkomen, dan kun je uiteraard altijd contact opnemen met het verhuurteam.


Stap 8: Nu is het wachten tot je woning wordt opgeleverd en je de sleutel in ontvangst kunt nemen. Je ontvangt tijdig de definitieve datum van oplevering van ons.

Waarom verloopt de inschrijving eigenlijk digitaal?

Wij streven ernaar het verhuurproces zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Door de digitale verwerking kunnen we sneller reageren, je beter ondersteunen en kun je vanuit huis alles organiseren. Vanzelfsprekend staat het verhuurteam je persoonlijk te woord en helpen zij jou, zowel digitaal als persoonlijk, bij het vinden van de, voor jou, perfecte woning.

Welke stukken moet ik uploaden in mijn dossier?

In jouw digitale woningdossier (iDD) kun je zien welke documenten je aan moet leveren om jouw inschrijving compleet te maken. Dit verschilt per inkomens- en woonsituatie.

Loondienst

 • Recente werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand)
 • Loonstroken van de afgelopen 3 maanden
 • Bankafschriften met de salarisstorting van de afgelopen 3 maanden

Gepensioneerd/Uitkering

 • Jaaropgaven van het afgelopen jaar (AOW, aanvullende pensioenen, uitkeringsinstantie)
 • Bankafschrift met de pensioenstortingen/uitkeringsstortingen van de afgelopen 3 maanden

Zelfstandig ondernemer

 • Balans, winst- en verliesrekening van de 2 meest recente jaren (opgesteld door een accountant)
 • Prognose 2019 (opgesteld door een accountant)
 • Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)

Eigen vermogen

 • Dagafschrift bankrekening (van een Nederlandse bankrekening)

Koopwoning

 • (Voorlopige) koopakte
 • Jaaropgave hypotheek
 • Hypotheekverklaring
 • Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Huurwoning

 • Verhuurdersverklaring
 • Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Inwonend

 • Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen, dus controleer alles nog een keer goed! Zonder de benodigde bijlagen kunnen we jouw inschrijving helaas niet in behandeling nemen. Heb je nog vragen over de verwerking van jouw gegevens, lees dan ons  privacy statement op deze website .

Hoe moet ik mijn stukken uploaden in het dossier?

Om in aanmerking te komen voor een woning vragen wij je om jouw gegevens te uploaden in jouw eigen persoonlijke online woondossier (iDD). Om het voor jou gemakkelijker te maken, vragen we in jouw persoonlijk dossier alleen naar de documenten die in jouw situatie van toepassing zijn. Wij raden je aan eerst alle documenten klaar te zetten op jouw computer als losse bestanden.

Belangrijke tips inzake je eigen privacy:

- Vermeld op alle documenten “KOPIE d.d. (huidige datum), ten behoeve van huurwoningen [PROJECTNAAM]
- Haal je BSN-nummer op alle documenten weg (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften, etc.)

Het aanleveren van documenten via e-mail of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.
Heb je vragen over de privacy van jouw gegevens, lees dan ons privacy statement op deze website goed door.

We vragen alleen documenten op die in jouw werk-, inkomen- en woonsituatie van toepassing zijn. Je kunt alleen PDF en JPEG bestanden uploaden, met een maximale grootte van 32 MB. Zorg ervoor dat je duidelijke en leesbare bestanden upload. Bestaat een document uit meerdere pagina’s, voeg deze dan samen tot één PDF.

Waarom moet ik deze documenten aanleveren?

Om na te gaan of je voldoet aan onze inkomenseis, hebben wij je persoonlijke en financiële gegevens nodig. Met deze documenten wordt door het verhuurteam een credit-check uitgevoerd. Wij verhuren woningen in de vrije sector. Dus een vast, regelmatig inkomen en een goed betaalverleden is van belang, voor ons als verhuurder, maar ook voor jou, als huurder, zodat je niet een (te) groot financieel risico neemt. Onze toets volgt de richtlijnen van het NIBUD.

Hoe gaat Bouwinvest met mijn gegevens om in het kader van privacy?

Bouwinvest verzamelt en verwerkt jouw gegevens als je onze website bezoekt en/of jij je via onze website inschrijft voor een huurwoning. We verwerken persoonsgegevens om aan onze verplichting als verhuurder te kunnen voldoen en om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Meer weten? Lees dan ons privacy statement 


Moet ik inschrijfkosten of bemiddelingskosten betalen?

Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.

Wanneer is een waarborgsom van toepassing?

Een waarborgsom is niet standaard en wordt alleen gevraagd indien:

je niet voldoet aan de inkomenseisen gesteld door Bouwinvest;
je wel voldoet aan de inkomenseisen, maar dit door toevoeging van eigen vermogen;
je je inkomen (deels) verkrijgt uit het (eigen) vermogen;
je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer, al dan niet zonder personeel;
je in je proeftijd zit van een arbeidsovereenkomst;
je een arbeidsovereenkomst hebt voor een bepaalde tijd; 
je afkomstig bent uit het buitenland en het voor ons niet mogelijk is een credit-check uit te voeren.

Wat is de minimale huurtermijn?

De te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd. Na deze periode is het mogelijk om elke dag van de maand de huurovereenkomst op te zeggen. De opzegtermijn bedraagt één volle maand.

Betaal ik, naast de huurprijs, ook nog servicekosten?

Eengezinswoningen
Nee, je betaalt geen servicekosten.


Appartementen
Ja, je betaalt maandelijks een voorschot op de servicekosten. Je ontvangt hier elk jaar een afrekening van.
Servicekosten zijn kosten die de verhuurder in rekening mag brengen voor diensten en activiteiten die hij aan de huurder(s) levert. Hieronder vallen bijvoorbeeld schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimte(n), een glasverzekering, algemeen stroomverbruik, onderhoud van de algemene groenvoorziening(en), glasbewassing van de gemeenschappelijke ramen, etc. De samenstelling van de servicekosten is in een wettelijk kader bepaald. Meer informatie vind je op de  website van de Rijksoverheid.


Wat zijn de vaste, maandelijkse lasten die ik moet betalen?

Naast de huurprijs en servicekosten moet je rekening houden met een aantal andere vaste lasten. Jouw individuele kosten voor bijvoorbeeld energie en water zijn afhankelijk van je eigen verbruik. Verder betaal je als huurder belastingen, zoals waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing. Voor de kosten voor verzekering van jouw inboedel en aansprakelijkheid, verwijzen we je naar jouw verzekeringsadviseur.

Mogen anderen garant staan?

Er worden geen garantstellingen door derden (familie) geaccepteerd.

Kan ik als student of met woningdelers huren?

Het is alleen mogelijk een woning te huren als je zelf voldoet aan de gestelde inkomenseis, waarbij maximaal twee inkomens als een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden.
Een garantstelling door derden (bijvoorbeeld je ouders) wordt niet geaccepteerd.

Ben je student, dan kun je helaas niet bij ons huren. Je moet namelijk zelf kunnen voldoen aan onze inkomenseisen. 
Ook woningdelen is niet toegestaan. Dit is wanneer je met drie personen of meer woont, waarbij er geen sprake is van een gezinssituatie. Dus wil je huren met twee of meer vriend(inn)en? Dat kan niet bij ons.

Wil je samen huren maar heb je geen relatie? Dat is wel toegestaan.

Kan ik een huursubsidie aanvragen?

De woningen worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huursubsidie aan te vragen. Enkel voor sociale huurwoningen met een maximale huurprijs van € 737,14 (prijspeil 2020) kun je huurtoeslag aanvragen.

Krijg ik voorrang als ik een sociale huurwoning achterlaat?

Dit is afhankelijk van de richtlijnen die door gemeentes aan ons worden gesteld als we een project gaan verhuren. In sommige gevallen krijg je inderdaad voorrang als je een sociale huurwoning achterlaat. Maar dit geldt dus niet voor al onze projecten. Is dit wel het geval, dan wordt dit door ons bij de start van de verhuur gecommuniceerd.

Algemeen

Ik heb mijn interesse achtergelaten via de projectpagina op deze website. Maar waarom hoor ik helemaal niets van jullie?

Op het moment dat wij een nieuw woningproject aankopen, plaatsen wij alle informatie die op dat moment bekend is, en relevant is voor jou, op onze website. Het kan soms enkele jaren duren voordat een project daadwerkelijk in verhuur gaat. Zodra er meer bekend is over wanneer we kunnen gaan starten met de verhuur, zullen we jou hierover informeren. Even geduld dus….

Ik zie alleen nieuwbouwaanbod. Waar kan ik het bestaande aanbod van Bouwinvest vinden?

Dit aanbod kun je vinden op de websites van onze vastgoedbeheerders. We werken samen met de volgende beheerders: REBO vastgoedmanagers, vb&t vastgoedmanagement , Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement en MVGM Vastgoedmanagement.

Over een aantal maanden vind je ons beschikbare aanbod ook op Wonenbijbouwinvest. We zijn hard aan het werk om dit te realiseren. Houd deze site dus in de gaten!

Wat is het afwerkingsniveau van een woning van Bouwinvest?

Al onze nieuwbouwwoningen zijn hoogwaardig afgewerkt met duurzame en milieuvriendelijke materialen.
De woningen hebben een keuken met inbouwapparatuur zoals een koel-vriescombinatie, (inductie)oven en vaatwasser. Het type keuken is per project verschillend. Daarnaast heeft elke woning een badkamer met douche en/ of bad, een (brede) wastafel en soms een designradiator en tweede toilet. De wanden worden meestal sausklaar afgewerkt.
Indien mogelijk worden de woningen of appartementengebouw voorzien van zonnepanelen. Bij eengezinswoningen wordt de tuin deels aangelegd met onder andere een terras, een pad naar de schuur achterin de tuin en met hekwerk.

Mag ik zelf nog aanpassen in mijn woning? Welke klussen mag ik zelf doen?

Net een woning gekregen? Dan wil je natuurlijk van je huis een thuis maken door te klussen. Denk aan verven van wanden, leggen van een vloer, het ophangen van planken en het boren van gaten. In de meeste gevallen kun je gewoon aan de slag, maar in sommige gevallen moet je vooraf toestemming vragen aan je vastgoedmanager.
Meer weten? Kijk dan op www.wijsmetuwwoning.nl voor meer informatie. Hier vind je uitleg, spelregels en tips voor het aanbrengen van kleine en grote veranderingen in je woning.


Wist je dat we onze nieuwste ontwikkelingen als eerste op Facebook plaatsen?

Houd me op de hoogte van nieuwe woningen

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze nieuwste projecten? Laat dan je gegevens achter en wij houden je op de hoogte.

Jouw gegevens